Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 8. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Borbély-Pecze Tibor Bors - Fazakas Ida - Juhász Ágnes: Pályabolyongások : pályaorientációról a Szakképzés 4.0 kapcsán In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 95-106. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/palyabolyongasok

Trencsényi László: Rekviem az otthonoktatásért In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 134-136. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/rekviem-az-otthonoktatasert

Makai Éva: Egy atipikus iskola In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 137-141. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/egy-atipikus-iskola

Kaposi József: Szerkesztői jegyzet In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 143-145. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/szerkesztoi-jegyzet-36

Fejes - Szűcs Norbert: Egyházi iskolák és oktatási szegregáció – előszó In: Iskolakultúra 29. 7. 2019. - 3-7. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00011/00224/pdf/EPA00011_iskolakultura_2019_07_003-007.pdf

Koi Ágnes: Az oktatás korproblémái In: Iskolakultúra 29. 7. 2019. - 112-114. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00011/00224/pdf/EPA00011_iskolakultura_2019_07_112-114.pdf

Sitku Krisztina: Vidéki egyetemek harmadik missziós tevékenysége: a társadalmi tudásmegosztás hatásai : a magyar szakirodalom áttekintése In: Iskolakultúra 29. 8. 2019. - 17-35. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31936/32258

Buda Mariann - Pásku Judit - Polonyi Tünde - Abari Kálmán: Tények és tévhitek a hátrányos helyzetről egy új kutatás tükrében In: Iskolakultúra 29. 8. 2019. - 68-93. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32059/32262

Bacskai Katinka: Ahol jó tanárnak és diáknak lenni In: Iskolakultúra 29. 8. 2019. - 120-123. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32060/32266

Pásztor-Kovács Anita: A kollaboráció hatékonyságának feltételei és mérési lehetőségei In: Iskolakultúra 29. 9. 2019. - 3-20. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31763/32286

Jakab György: Pedagógiai „változásipar” In: Iskolakultúra 29. 9. 2019. - 101-130. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31920/32290

Rábai Dávid: Labdarúgó akadémisták rekrutációjának és elégedettségének vizsgálata a fővárosi és a vidéki akadémiák tükrében In: Iskolakultúra 29. 10. 2019. - 85-97. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32892/32339

Németh Ildikó: Líceumi olvasókönyv. Összeáll. a bevezetőket írta és szerkesztette Horváth Edit. Sopron, 2018. : [könyvismertetés] In: Soproni szemle 73. 4. 2019. - 473-474. p.

Sarkady Sándor: Bartha Dénes, Oroszi Sándor: Selmec, Téged soha nem feledünk! Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, 2019. : [könyvismertetés] In: Soproni szemle 73. 4. 2019. - 475-477. p.

Bordás Péter - Bán Dávid - Palkó György: A világot jelentő kör : Debreceni Nemzetközi Iskola In: Régi-Új Magyar Építőművészet 19. 6. 2019. - 18-23. p.

Új református óvoda és iskola Rimaszombaton In: Gömörország 20. 4. 2019. - 74-78. p.

Kovács Ágnes: Húszéves a Sárospataki Képzőművészeti Szabadiskola In: Balkon 10. 2019. - 38-39. p.

Hollósi Hajnalka - Vincze Tamás: Van-e szükség rendszerezett szakmai etikai ismeretekre a XXI. századi tanárképzésben? In: Inter- és multidiszciplináris kutatások a Nyíregyházi Egyetemen / szerk. Kovács Zoltán. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy., 2019. - 69-79. p.

Torhán-Bartha Erika: Család és óvoda : Egy empirikus kutatás eredményei In: Terepbejárás : A Lippai Balázs Roma Szakkollégium hallgatói tanulmányai / szerk. Biczó Gábor, Kocsis Péter Csaba, Vargáné Nagy Anikó. - Debrecen : Didakt, 2019. - 57-83. p.

Szent Gyermekség Műve emlékkönyv, 2009-2019 Budapest : Pápai Missziós Művek, 2019

Öttevényi Mackó-Kuckó Óvoda és Bölcsőde 50 éves Öttevény : [Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde], [2019]

Donáth Péter: A tanítóképzés ügye a Magyarországi Tanácsköztársaság idején In: Neveléstörténet 16. 1-2. 2019. - 7-52. p.

Donáth Péter: A tanító(nő)képzők helyzetének változása 1918 őszétől 1920 tavaszáig : az ideiglenes megszállás, a katonai beszállásolások/behívások/leszerelések, a spanyolnátha-járvány és az ellátási/elhelyezési nehézségek éveiben In: Neveléstörténet 16. 1-2. 2019. - 53-114. p.

Szoporyné Szabó Piroska: A tantárgyfelosztásról In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 8. 8. 2018. - 1-5. p.

Nagy Erzsébet: Táboroztatások, kirándulások idejére járó díjazás In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 8. 8. 2018. - 11-13. p.

A kulturális intézmények társadalmiasított működési módja : Módszertani útmutató a közösségi részvételen alapuló működtetéshez : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2019, Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK URL: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/A-kultur%C3%A1lis-int%C3%A9zm%C3%A9nyek-t%C3%A1rsadalmias%C3%ADtott-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si-m%C3%B3dja-m%C3%B3dszertani-%C3%BAtmutat%C3%B3-2019.pdf

Közösségfejlesztési folyamatok mérés-értékelése : Módszertani útmutató : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszt. Közp., 2019, Budapest : NMI Művel. Int. URL: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Meres-Ertekeles-web.pdf

A kulturális közösségszervezés gyakorlata kontrollcsoport-vizsgálattal : Kutatási jelentés : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszt. Közp., 2019, Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK KI URL: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Kultur%C3%A1lis-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gszervez%C3%A9s-gyakorlata-kontrollcsoport-vizsg%C3%A1lattal-web.pdf

Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 : A projektben végzett kutatások eredményeit összefoglaló zárótanulmány [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszt. Közp., 2019, Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK KI URL: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Z%C3%A1r%C3%B3tanulm%C3%A1ny_kutat%C3%A1s-web.pdf

Kulturális intézmények társadalmiasítási folyamatai Magyarországon : Kutatási jelentés : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszt. Közp., 2019, Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK KI URL: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Kultur%C3%A1lis-int%C3%A9zm%C3%A9nyek-t%C3%A1rsadalmias%C3%ADt%C3%A1si-folyamatai-Magyarorsz%C3%A1gon.pdf

60 : Jubileumi emlékkönyv, 2009-2019 : [a Széchenyi István Egyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola Évkönyve ...] [Győr] : [SZIE Szent-Györgyi A. Eü. és Szociális Szakgimn. és Szakközépisk.], [2019]

Társadalmi befogadás az Erasmus+ projektek tükrében Budapest : Tempus Közalapítvány, [2019]

Iron Age experience : Educational workshops and museum programmes from the Iron-Age-Danube Project Budapest : Archaeolingua, 2019

Közösségi alapú működés a múzeumokban Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2019

Szolgáltató múzeum Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2019

A múzeumi terület kutatói szemmel Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2019

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Makai Éva: Egy atipikus iskola In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 137-141. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/egy-atipikus-iskola

Kaposi József: Szerkesztői jegyzet In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 143-145. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/szerkesztoi-jegyzet-36

Neumann Eszter - Berényi Eszter: Roma tanulók a református általános iskolák rendszerében In: Iskolakultúra 29. 7. 2019. - 73-92. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00011/00224/pdf/EPA00011_iskolakultura_2019_07_073-092.pdf

Erőss Gábor: „Hallottuk, hogy Robi bá’ kint volt a telepen.” : szegregálva befogadni In: Iskolakultúra 29. 7. 2019. - 93-111. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00011/00224/pdf/EPA00011_iskolakultura_2019_07_093-111.pdf

Turós Mátyás: A Waldorf-pedagógia ismeretelméleti háttere és a Waldorf-iskolák szemlélete az infokommunikációs technológiával összefüggésben In: Iskolakultúra 29. 10. 2019. - 115-125. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32638/32342

Kovács Ágnes: Húszéves a Sárospataki Képzőművészeti Szabadiskola In: Balkon 10. 2019. - 38-39. p.

Békés Rozi: A modern színhái törekvések vizuális tapasztalatai az oktatásban In: Szcenárium 7. 9. 2019. - 52-58. p.

Komáromi István: Iskola, élményalapú tanítás-tanulás és turizmus In: Inter- és multidiszciplináris kutatások a Nyíregyházi Egyetemen / szerk. Kovács Zoltán. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy., 2019. - 117-144. p.

Mónus Ferenc - Kiss Ferenc: Fenntarthatóságra nevelés a Nyíregyházi Egyetemen In: Inter- és multidiszciplináris kutatások a Nyíregyházi Egyetemen / szerk. Kovács Zoltán. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy., 2019. - 173-187. p.

Torhán-Bartha Erika: Család és óvoda : Egy empirikus kutatás eredményei In: Terepbejárás : A Lippai Balázs Roma Szakkollégium hallgatói tanulmányai / szerk. Biczó Gábor, Kocsis Péter Csaba, Vargáné Nagy Anikó. - Debrecen : Didakt, 2019. - 57-83. p.

Dávid Mária - Szombathelyiné Nyitrai Ágnes - Podráczky Judit: A pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióban : Módszertani kézikönyv Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019

Vértényiné Futó Gabriella - Meszéna Tamásné - Tar Judit: A kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben : Tréneri kézikönyv Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018

Vértényiné Futó Gabriella - Meszéna Tamásné - Tar Judit: A kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben : Hallgatói segédanyag Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018

Felismerés és támogatás - a kora gyermekkori intervencióról : Módszertani kézikönyv Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019

Somosi Melinda: A beszédmumus : Szelektív mutizmus, választott némaság [Nagytarcsa] : L.-né Somosi M., 2019

Gáspár Gabriella - Majoros István - Szarka Emese: "Együttműködés a kora gyermekkori intervencióban" : Szülők és szakemberek együttműködését támogató ágazatközi esetmegbeszélő csoport : Módszertani háttéranyag Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018

Módszertani háttéranyag az ágazatközi szupervízió folyamatához : Módszertani háttéranyag Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018

Ambrózay Anikó - Kerecsendi-Mester Szilvia - Tenner Katalin: Ágazatközi esetmegbeszélő csoport a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára : Módszertani háttéranyag Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018

A kulturális intézmények társadalmiasított működési módja : Módszertani útmutató a közösségi részvételen alapuló működtetéshez : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz., 2019, Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK URL: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/A-kultur%C3%A1lis-int%C3%A9zm%C3%A9nyek-t%C3%A1rsadalmias%C3%ADtott-m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si-m%C3%B3dja-m%C3%B3dszertani-%C3%BAtmutat%C3%B3-2019.pdf

Meeker, Margaret J.: A fiúk legyenek fiúk : az életrevaló fiúk nevelésének 7 titka [Budapest] : Jaffa, cop. 2019

Közösségfejlesztési folyamatok mérés-értékelése : Módszertani útmutató : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszt. Közp., 2019, Budapest : NMI Művel. Int. URL: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Meres-Ertekeles-web.pdf

A kulturális közösségszervezés gyakorlata kontrollcsoport-vizsgálattal : Kutatási jelentés : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszt. Közp., 2019, Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK KI URL: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Kultur%C3%A1lis-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gszervez%C3%A9s-gyakorlata-kontrollcsoport-vizsg%C3%A1lattal-web.pdf

Kulturális közösségfejlesztési folyamatok vizsgálatai Magyarország településein : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 : A projektben végzett kutatások eredményeit összefoglaló zárótanulmány [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszt. Közp., 2019, Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK KI URL: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Z%C3%A1r%C3%B3tanulm%C3%A1ny_kutat%C3%A1s-web.pdf

Kulturális intézmények társadalmiasítási folyamatai Magyarországon : Kutatási jelentés : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszt. Közp., 2019, Budapest : NMI Művel. Int. : OSZK KI URL: https://cselekvokozossegek.hu/wp-content/uploads/Kultur%C3%A1lis-int%C3%A9zm%C3%A9nyek-t%C3%A1rsadalmias%C3%ADt%C3%A1si-folyamatai-Magyarorsz%C3%A1gon.pdf

Leman, Kevin: Születési sor(s)rend : Személyiségünk születési sorrendünk tükrében Budapest : Harmat, 2019

Deliága Éva - Lovász Hajnalka - Várkonyi Mária: Mit kezdjünk az akaratossággal? : Pszichológiai útmutató + dacszelidítő mesék [Budapest] : Kulcslyuk K., 2019

Egészség és egészségmagatartás iskoláskorban, 2014 : Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása elnevezésű, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben megvalósuló nemzetközi kutatás 2014. évi felméréséről készült nemzeti jelentés [Budapest] : NEFI, [2016] URL: http://mek.oszk.hu/16100/16119/16119.pdf

Giannella, Valentina: Greta vagyok : Egy új zöldnemzedék kiáltványa [Budapest] : Móra, cop. 2019

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Borbély-Pecze Tibor Bors - Fazakas Ida - Juhász Ágnes: Pályabolyongások : pályaorientációról a Szakképzés 4.0 kapcsán In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 95-106. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/palyabolyongasok

Dobos Dominik - Tóth Bence - Zsigó Miklós - Horváth Roland - Laufer Tamás Jónás - Novák Blanka: A 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjainak bemutatkozása : 4, (befejező) rész In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 107-128. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_7_8_beliv_11_04_online.pdf

Perschel, Falko: Bevezető a Nyitott oktatás című könyvhöz In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 129-133. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/bevezeto-a-nyitott-oktatas-cimu-konyvhoz

Trencsényi László: Rekviem az otthonoktatásért In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 134-136. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/rekviem-az-otthonoktatasert

Koi Ágnes: Az oktatás korproblémái In: Iskolakultúra 29. 7. 2019. - 112-114. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00011/00224/pdf/EPA00011_iskolakultura_2019_07_112-114.pdf

Jeney Judit - Szekeres Zsófia - Nádasi Gábor: A tanulásról Budapest : MÁV Szolgáltató Közp. Zrt. Baross G. Okt. Közp., 2019

Buda Mariann - Pásku Judit - Polonyi Tünde - Abari Kálmán: Tények és tévhitek a hátrányos helyzetről egy új kutatás tükrében In: Iskolakultúra 29. 8. 2019. - 68-93. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32059/32262

Varga Szilvia - Pásztor Attila - Steklács János: A szövegértés és a morfológiai tudatosság számítógép-alapú fejlesztése alsó tagozaton In: Iskolakultúra 29. 8. 2019. - 94-106. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31872/32263

Beke Ottó: Az életre kelt módszertan, avagy a performativitás pedagógiáj In: Iskolakultúra 29. 8. 2019. - 107-111. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31958/32264

Schiller Mariann: Újgenerációs In: Iskolakultúra 29. 8. 2019. - 112-119. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32775/32265

Bacskai Katinka: Ahol jó tanárnak és diáknak lenni In: Iskolakultúra 29. 8. 2019. - 120-123. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32060/32266

Virág Krisztina - Dudok Réka - Szabó Éva: Tanulási korláttal küzdő tanulók egyes pszichológiai erőforrásainak vizsgálata : az énhatékonyság, a felelősség és proaktív attitűd jellemzői In: Iskolakultúra 29. 9. 2019. - 38-50. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31938/32285

Kálmán Anikó: A regionális ökoszisztéma és az egyetemek szerepe az innovációs folyamatban In: Iskolakultúra 29. 9. 2019. - 51-68. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31882/32287

Jakab György: Pedagógiai „változásipar” In: Iskolakultúra 29. 9. 2019. - 101-130. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31920/32290

Czető Krisztina: Az iskolához való viszony fogalmi értelmezéseinek összehasonlító vizsgálata : iskolai attitűd, jóllét és elköteleződés In: Iskolakultúra 29. 10. 2019. - 17-34. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32778/32336

Pintér Henriett - Molnár Pál: Írást segítő és gátló tényezők egyetemi hallgatók körében In: Iskolakultúra 29. 10. 2019. - 35-65. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31826/32337

Mónus Ferenc - Kiss Ferenc: Fenntarthatóságra nevelés a Nyíregyházi Egyetemen In: Inter- és multidiszciplináris kutatások a Nyíregyházi Egyetemen / szerk. Kovács Zoltán. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy., 2019. - 173-187. p.

Dávid Mária - Szombathelyiné Nyitrai Ágnes - Podráczky Judit: A pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióban : Módszertani kézikönyv Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019

Vértényiné Futó Gabriella - Meszéna Tamásné - Tar Judit: A kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben : Tréneri kézikönyv Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018

Vértényiné Futó Gabriella - Meszéna Tamásné - Tar Judit: A kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben : Hallgatói segédanyag Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018

Felismerés és támogatás - a kora gyermekkori intervencióról : Módszertani kézikönyv Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019

Gáspár Gabriella - Majoros István - Szarka Emese: "Együttműködés a kora gyermekkori intervencióban" : Szülők és szakemberek együttműködését támogató ágazatközi esetmegbeszélő csoport : Módszertani háttéranyag Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018

Ambrózay Anikó - Kerecsendi-Mester Szilvia - Tenner Katalin: Ágazatközi esetmegbeszélő csoport a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára : Módszertani háttéranyag Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018

A játék nem játék! : Hogyan és milyen játékokat vezess, hogy közben a résztvevőknek eszükbe se jusson a mobiltelefonjuk? Budapest : OptimusTréning, 2019, cop. 2014 : Katalizátor Pedagógusképző Közp. Bt.

Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2018 : Wlislocki H. Szakkollégium

Runda Margit: A szabályos iskolai tehetségek fejlesztése a középiskolai történelemtanításban Budapest : MFPI, 2011

Újhullám : A Bolyai Műhely Alapítvány és a Bolyai Önképző Műhely 2019-ben végzett évfolyamának kötete Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2019

Haller Renáta: Virtuális valóság az oktatásban, nyelvoktatásban In: Újhullám : A Bolyai Műhely Alapítvány és a Bolyai Önképző Műhely 2019-ben végzett évfolyamának kötete / [szerk. Herbst Rebeka]. - Budapest : Bolyai Műhely Alapítvány, 2019. - 51-60. p.

Klész Tibor: Vállalati felnőttképzések uniós támogatással : 1. rész In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 8. 8. 2018. - 13-18. p.

Globális felmelegedés, kutatásalapú tanulás, hóvirágkutatás : Automata és Autonóm MikroMeteorológiai Állomás (AAMMA) építése 2018-2019-ben : A tervmunka (projekt) jelentése Pécs : Cserepka Isk. Természettud. Munkaközössége, 2019

Dr. Holenda Barnabás Regionális Matematika és Logika Verseny Győr : Holenda Barnabás Matematika Alapítvány, 2019

Társadalmi befogadás az Erasmus+ projektek tükrében Budapest : Tempus Közalapítvány, [2019]

- Szemelvények a testnevelés, a testmozgás és az iskolai sport tárgyköréből : Társadalom-, természet- és orvostudományi nézőpontok

- A testnevelés és az iskolai sport neveléstudományi, pszichológiai és kommunikációs szempontú megközelítései

Lejtényi Emánuel - Pavelczak-Major Dorina - Török Csaba: Idő(t)rend : "Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké." (Zsid 13,8) : Munkatankönyv 6. osztályos fiatalok részére Budapest : Ecclesia Szövetkezet, 2019, Vác

Iron Age experience : Educational workshops and museum programmes from the Iron-Age-Danube Project Budapest : Archaeolingua, 2019

1003 atlétika játék és gyakorlat : [Kézikönyv tanároknak, edzőknek, versenyzőknek] Budapest : Dialóg Campus, [2016], cop. 2000, Pécs

4. Neveléstörténet

Darvai Tibor: A szocialista neveléslélektan megteremtése Magyarországon az 1960-as években In: Iskolakultúra 29. 8. 2019. - 47-67. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31787/32261

Bőhm József - Ormos Tamás: A selmecbányai Bányászati Akadémia szellemiörökségéről aláírt Deklaráció története és hatása In: Soproni szemle 73. 4. 2019. - 371-386. p.

Németh Ildikó: Líceumi olvasókönyv. Összeáll. a bevezetőket írta és szerkesztette Horváth Edit. Sopron, 2018. : [könyvismertetés] In: Soproni szemle 73. 4. 2019. - 473-474. p.

Sarkady Sándor: Bartha Dénes, Oroszi Sándor: Selmec, Téged soha nem feledünk! Soproni Egyetem Kiadó, Sopron, 2019. : [könyvismertetés] In: Soproni szemle 73. 4. 2019. - 475-477. p.

Lengyel Tünde: Esettanulmány a kora újkori női műveltség kérdéséhez : elvárások, lehetőségek, határok In: Századok 153. 2. 2019. - 235-250. p. URL: http://www.szazadok.hu/doc/szazadok_2019_02_PRESS.pdf

Öttevényi Mackó-Kuckó Óvoda és Bölcsőde 50 éves Öttevény : [Mackó-Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde], [2019]

Donáth Péter: A tanítóképzés ügye a Magyarországi Tanácsköztársaság idején In: Neveléstörténet 16. 1-2. 2019. - 7-52. p.

Donáth Péter: A tanító(nő)képzők helyzetének változása 1918 őszétől 1920 tavaszáig : az ideiglenes megszállás, a katonai beszállásolások/behívások/leszerelések, a spanyolnátha-járvány és az ellátási/elhelyezési nehézségek éveiben In: Neveléstörténet 16. 1-2. 2019. - 53-114. p.

60 : Jubileumi emlékkönyv, 2009-2019 : [a Széchenyi István Egyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és Szakközépiskola Évkönyve ...] [Győr] : [SZIE Szent-Györgyi A. Eü. és Szociális Szakgimn. és Szakközépisk.], [2019]

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Baranyai Lenke: "Jó szóval oktasd, játszani is engedd" : 1. : beszélgetés Baranyai Lenke tanárnővel, kutatásról : az ősök, a falu és a gyermekkor In: Soproni szemle 73. 4. 2019. - 456-472. p.

Barabásné Kárpáti Dóra - Csákné Filep Judit: A tanári kompetenciamérés lehetőségei a Nyíregyházi Egyetem közgazdásztanár-képzésében In: Inter- és multidiszciplináris kutatások a Nyíregyházi Egyetemen / szerk. Kovács Zoltán. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy., 2019. - 33-45. p.

Donáth Péter: A tanítóképzés ügye a Magyarországi Tanácsköztársaság idején In: Neveléstörténet 16. 1-2. 2019. - 7-52. p.

6. Gyógypedagógia, SNI

Virág Krisztina - Dudok Réka - Szabó Éva: Tanulási korláttal küzdő tanulók egyes pszichológiai erőforrásainak vizsgálata : az énhatékonyság, a felelősség és proaktív attitűd jellemzői In: Iskolakultúra 29. 9. 2019. - 38-50. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31938/32285

Dávid Mária - Szombathelyiné Nyitrai Ágnes - Podráczky Judit: A pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióban : Módszertani kézikönyv Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019

Vértényiné Futó Gabriella - Meszéna Tamásné - Tar Judit: A kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben : Tréneri kézikönyv Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018

Vértényiné Futó Gabriella - Meszéna Tamásné - Tar Judit: A kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben : Hallgatói segédanyag Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018

Felismerés és támogatás - a kora gyermekkori intervencióról : Módszertani kézikönyv Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2019

Somosi Melinda: A beszédmumus : Szelektív mutizmus, választott némaság [Nagytarcsa] : L.-né Somosi M., 2019

Gáspár Gabriella - Majoros István - Szarka Emese: "Együttműködés a kora gyermekkori intervencióban" : Szülők és szakemberek együttműködését támogató ágazatközi esetmegbeszélő csoport : Módszertani háttéranyag Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018

Módszertani háttéranyag az ágazatközi szupervízió folyamatához : Módszertani háttéranyag Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018

Ambrózay Anikó - Kerecsendi-Mester Szilvia - Tenner Katalin: Ágazatközi esetmegbeszélő csoport a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára : Módszertani háttéranyag Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018

Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban Pécs : PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tansz., 2018 : Wlislocki H. Szakkollégium

Kiss Andrea: Gyakorlóanyag felnőtteknek az s-zs-cs és az sz-z-c hangok automatizálásához Budapest : Gábor Beszédstúdió, 2016

7. Pszichológia

Jagodics Balázs - Szabó Éva: Tipikus viselkedésformák és megítélésük feltárása középiskolás osztályközösségekben a normavizsgálat módszerével In: Iskolakultúra 29. 8. 2019. - 3-16. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31917/32259

Hegedűs Szilvia: A szociális és az érzelmi kompetencia összetevőinek fejlesztésére irányuló néhány program a nemzetközi és a hazai gyakorlatban In: Iskolakultúra 29. 9. 2019. - 21-37. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31849/32288

Pléh Csaba: Az ezredforduló pszichológiája : II. In: Iskolakultúra 29. 10. 2019. - 3-16. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32903/32335

Czető Krisztina: Az iskolához való viszony fogalmi értelmezéseinek összehasonlító vizsgálata : iskolai attitűd, jóllét és elköteleződés In: Iskolakultúra 29. 10. 2019. - 17-34. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32778/32336

Mindent a pszichológiáról : Izgalmasan és látványosan [Budapest] : Bookline, [2018]

Barabásné Kárpáti Dóra - Csákné Filep Judit: A tanári kompetenciamérés lehetőségei a Nyíregyházi Egyetem közgazdásztanár-képzésében In: Inter- és multidiszciplináris kutatások a Nyíregyházi Egyetemen / szerk. Kovács Zoltán. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy., 2019. - 33-45. p.

Somosi Melinda: A beszédmumus : Szelektív mutizmus, választott némaság [Nagytarcsa] : L.-né Somosi M., 2019

Módszertani háttéranyag az ágazatközi szupervízió folyamatához : Módszertani háttéranyag Budapest : Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2018

Leman, Kevin: Születési sor(s)rend : Személyiségünk születési sorrendünk tükrében Budapest : Harmat, 2019

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Perschel, Falko: Bevezető a Nyitott oktatás című könyvhöz In: Új Pedagógiai Szemle 69. 7-8. 2019. - 129-133. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/bevezeto-a-nyitott-oktatas-cimu-konyvhoz

Kálmán Anikó: A regionális ökoszisztéma és az egyetemek szerepe az innovációs folyamatban In: Iskolakultúra 29. 9. 2019. - 51-68. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31882/32287

Karikó Sándor: Mit kaphatunk a filozófiától és a pedagógiától? : gndolatok a szellem bátorságáról és a lélek kiválóságáról In: Iskolakultúra 29. 10. 2019. - 98-109. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32803/32340

Inter- és multidiszciplináris kutatások a Nyíregyházi Egyetemen Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy., 2019

Komáromi István: Iskola, élményalapú tanítás-tanulás és turizmus In: Inter- és multidiszciplináris kutatások a Nyíregyházi Egyetemen / szerk. Kovács Zoltán. - Nyíregyháza : Nyíregyházi Egy., 2019. - 117-144. p.

A játék nem játék! : Hogyan és milyen játékokat vezess, hogy közben a résztvevőknek eszükbe se jusson a mobiltelefonjuk? Budapest : OptimusTréning, 2019, cop. 2014 : Katalizátor Pedagógusképző Közp. Bt.

Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között : XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia : [Debrecen, 2019. szeptember 20-21.] : Tartalmi összefoglalók [Debrecen] : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2019


Régebbi listák: 7. hét   6. hét   5. hét   4. hét